Informatsioon

Lugupeetud lapsevanemad, siit leiate kogu vajalikku informatsiooni mis on seotud teie laste treeningutega ja teiste klubielu puudutavate küsimustega. Juhul kui teil jääb midagi arusaamatuks või tekkivad küsimused, siis te võite alati võtta meiega ühendust telefoni või e-meili teel.

Treeningu tunniplaan

Informatsioon treeningute kohta asub nüüd uuel lehel.

Klubi astumise tingumused ja kordEt saada klubi liikmeks, tuleb täita registreerimisvorm. Õppemaksulepingu saate meili teel või võite küsida treeneri käest.

TreeningumaksudÕppemaksu summa sõltub rühmale ettenähtud treening kordadest:

Hinnakiri
-tund   1 kord nädalas – 25 eurot kuus
-tunde 2 korda nädalas – 45 eurot kuus
-tunde 3 ja enam nädalas – 50 eurot kuus

Igakuiselt 1. kuupäeval väljastatakse lapsevanemale õppemaksu arve, tasumise tähtaeg on 10. kuupäev.

Õppetööga hiljem liitujale on esimese kuu maksumus kokkuleppeline.

Ettenähtud treeningkordade arv kuus on:
-tunde 1 kord nädalas – 4 treeningkorda kuus
-tunde 2 korda nädalas – 8 treeningkorda kuus
-tunde 3 ja enam nädalas – 10 treeningkorda kuus

Õppemaks on väiksem kui hinnakirjas juhul kui ühes kuus toimub vähem treeninguid kui on ettenähtud.

Õppemaksu summa ei sõltu kohalkäimisest vaid ettenähtud treeningkordade arvust.

VõistlusedIga aasta Eesti Allvee Spordiliit korraldab Eesti noorte meistrivõistlusi ja Eesti meistrivõistlusi lestaujumises ja allveeorienteerumises. Lestaujumisvõistlused toimuvad ujulates, tavaliselt on noorte meistrivõistlused märstis või aprillis ja Eesti meistrivõistlused mai kuus. Allveeorisnteerimuse võistlused toimuvad suvel järvedes. Osalemaks meistrivõistlustel tuleb osta võistluslitsents mis annab õiguse osaleda kõigil meistrivõistlustel. Lisaks sellele basseinis tuleb täita normatiive, järves ja akvalangivõistlustel osalemiseks tuleb osta ühekordne allveesporlase litsents. 
Samuti korraldavad spordiklubid erinevaid võistlusi, mis ei nõua litsensi kuid osalemiseks tuleb maksta stardimaks. Meie klubi sisemeistrivõistlustel, mis toimuvad tavaliselt kaks korda aastas ei ole stardimaksu. Võistluste toimumise ajast saab saada infot treeneri käest ja meie veebilehelt.
SuvelaagridMeie klubi korraldab igal aastal suvelaagreid. Viimastel aastatel oleme käinud Viitna puhkekesuses ja Viljandis. Suvelaagrite toimumise ajast ja maksmusest teateme tavaliselt kevade poole. Lisa informatsioon ja eelregistreerimine toimub treeneri kaudu.
Rae valla elanikke Spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitis

Kuidas taotleda?  https://www.rae.ee/toetused

 • Spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitis (50% kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär. Aastal 2019 on piirmäär lapse kohta kokku 180 eurot, nelja- ja enamalapselistel peredel 225 eurot lapse kohta)

  Õigus on taotleda hüvitust ühe spordi- ja ühe huvitegevusega seotud kulude katteks. Põhimõtteks on võimaldada noortel arendada end ühel kauni kunsti ja ühel spordialal. Kui õpilane osaleb Rae Huvialakooli (valla allasutus) kauneid kunste õpetatavas tunnis, saab taotleda vaid ühte kuluhüvitist väljapool huvialakooli toimuva sporditegevuse eest.

  Taotlusi võetakse vastu aastaringselt, kuid hiliseim tähtaeg möödunud kalendriaasta treeningute eest kuluhüvitise taotlemiseks on 15. jaanuar

  Toetuse maksmine:

  hüvitise suuruseks on 50% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär
  nelja ja enama lapsega perede puhul on hüvitise suuruseks 75% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud piirmäär
  otsus hüvitise maksmise osas tehase 45 päeva jooksul peale taotluse esitamist.

  Tingimused toetuse saamiseks:

  laps või noor on vanuses 5-19 eluaastat, on eelkooliealine või õpib üldhariduskooli, kutsekooli või kõrgkooli päevases õppes
  laps ja tema mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud eelmise aasta 31. detsembri seisuga
  sporditegevust pakkuvas organisatsioonis juhendab treeningut vastaval spordialal kutseseaduse tähenduses treeneri kutsekvalifikatsiooni omav isik
  huvitegevust pakkuv organisatsioon peab olema kantud EHIS-e (Eesti Hariduse Infosüsteem) andmebaasi st tal peab olema koolitusluba
  hüvitist ei maksta Rae valla allasutuste spordi- ja huviringides osalemisel (Rae Huvialakooli õppetasu on juba valla poolt doteeritud)
  sporditegevuse kuluhüvitist ei maksta, kui laps õpib Rae Huvialakooli spordiosakonnas
  huvitegevuse kuluhüvitist ei maksta, kui laps õpib Rae Huvialakoolis v.a spordiosakonnas
  (nt kui laps õpib Rae Huvialakooli spordiosakonnas, saab taotleda huvitegevuse kuluhüvitist väljapoolt huvialakooli toimuva õppe doteerimiseks)