Õppeprotsessi käigus omandab laps erinevaid oskusi, nende hindamiseks on meil väljatöödeldud ujumistasemete süsteem, mis annab ülevaate lapse oskustest. Õppeaasta jooksul toimuvad meil hindamispäevad  2 korda aastas (talvel ja kevadel), mille eesmärk on näidata oma oskusi vanematele ja saada vastavalt oma oskustele ujumistaseme märk.

Laste algõpetuses lähtume Eestis vastuvõetud Õpime ujuma programmist. Sellega võimalik tutvuda www.ujumiskursus.ee

1 tase - Veega sõber

 • Rühm: väikelaste rühm
 • Tund toimub: lastebasseinis
 • Vanus: 4-5 aastased
 • Õppekestus: 30 tundi
Omandatavad oskused
 • Asetab näo vette ja vaatab vee all ringi
 • Puhub vee all õhku välja-mullitab
 • Toob põhjast käega esemeid
 • Hõljub horisontaalses asendis kõhuli ja selili
 • Oskab basseini äärest tõugata keha liikuma
 • Oskab käte ja jalgade liigutuste abil horisontaalses asendis vees liikuda edasi
 • Julgeb minna sügavasse vette ja abivahendiga sooritada harjutusi

2 tase - Kilpkonn

 • Rühm: algõpetuse rühm
 • Tund toimub: 25m basseinis
 • Vanus: 5-9 aastased
 • Õppekestus: 30 tundi
Omandatavad oskused
 • Hoides hinge kinni sukelduda ja tuua põhjast esemed
 • Hoides hinge kinni hõljuda kõhuli
 • Hoides hinge kinni hõljuda selili
 • Vahetada asendit minnes kõhuli asendist üle selili asendisse
 • Tõugata basseini äärest horisontaalses asendis kõhuli keha libisema
 • Tõugata basseini äärest horisontaalses asendis selili keha libisema
 • Hüpata vette madalas ja sügavas vees
 • Hüpata vette ja liikuda vees horisontaalses asendis 5 meetrit

3 tase - Delfiin

 • Rühm: algõpetuse rühm

 • Tund toimub: 25m basseinis

 • Vanus: 5-9 aastased

 • Õppekestus: 30 tundi

Omandatavad oskused
 • Hoides hinge kinni oskab sukelduda 2 meetri sügavusele
 • Oskab ujuda krooli jalgu kõhuli ja selili
 • Oskab ujuda algeliselt krooli kõrvale hingamisega
 • Oskab ujuda algeliselt selili
 • Oskab hüpata  pea ees vette
 • Suudab läbida 25 meetrit pausideta
 • Suudab järgida võistlusreegleid ja osaleda ujumisvõistlusel

4 tase - Oskan ujuda selili

 • Rühm: edasijõudnud, hobi- või spordirühm
 • Tund toimub: 25m basseinis
 • Vanus: 7-12 aastased
 • Õppekestus: 30 tundi
Omandatavad oskused

Selili jalgade töö

 • Üles löögil toimub kerge põlvekõverdamine ja jalalöök, alla viiakse jalg sirgelt.
 • Töö toimub puusast, põlved ei tule veest välja, välja tulevad ainult varbad.
 • Varbad peavad töötama kas veepiiri juures või mõni cm allpool veepiiri, pöiad lõdvestunud.
 • Vaade on suunatud lakke.
 • Keha on sirge

Selili käte töö

 • Veest väljub esimesena suur sõrm, kui käsi jõuab näost mööda, keerab väike sõrm ennast esimeseks. Vette siseneb väike sõrm esimesena, õla ees.
 • Käe üle toomine on otse ülevalt õlakohalt, käsi ei kaldu üle pea.
 • Käsi sirutub ülesse laesuunas
 • Vees toimub tõmme esialgu sirge käega külje pealt, mitte alt selja tagant. Peopesa peab olema veepiiri juures kuni 15 cm all pool veepiiri, mitte sügaval.
 • Jalad ei peatu ja töötavad koos, mitte ei lähe laiali
 • Tõmbel ranne on tugev ja peopesa vaatab jalgade suunas

Selili kordinatsioon

 • Selili ujumisel käed liiguvad nagu tuuleveski, kui puusa juures olev käsi väljub veest, siis teine siseneb pea juures vette
 • Jalad teevad ühe käteringi jooksul kuus jalalööki

5 tase - Oskan ujuda krooli

 • Rühm: edasijõudnud, hobi- või spordirühm
 • Tund toimub: 25m basseinis
 • Vanus: 7-12 aastased
 • Õppekestus: 30 tundi
Omandatavad oskused

Krooli jalgade töö

 • jalad on sirged või kergelt kõverdatud põlvest ja sirutuvad lõpuni
 • jalg liigub puusast
 • pöid on lõtv
 • veest tulevad välja kannad ja võivad pöiad, mitte treve jalg
 • löögid on tihedad ja amplituud ühesuurune
 • jalad ei lähe laiali jalgade töö ajal

Krooli käte töö

 • Käsi läheb vette sõrmed ees, peopesa vaatab alla
 • Käsi läheb vette õla ees
 • Ületoomisel on käsi lõtv ja sirge või kõrge küünarnuki asendis
 • Tõmme lõppeb vee all käe sirutusega
 • Tõmbe ajal vee all on peopesa "tugev" ja risti veega
 • Tõmbe ajal vee all käsi ei lähe risti üle keskjoone

Krooli kordinatsioon

 • Krooli ujumisel teevad jalad kuus lööki, samal ajal kui käed teevad ühe ringi
 • Käed libisevad ees olles vähemalt nii kaua kuni teine käsi tuleb üles pea juurde
 • Sissehingamisel jalad ei tee pausi
 • Sissehingamisel on pea horisontaalses asendis ja vaatab küljele 
 • Sissehingamine algab, kui sama külje käsi tuleb veest välja ja lõppeb, kui käsi möödub õlast

6 tase - Oskan ujuda liblikat

 • Rühm: hobi- või spordirühm
 • Basseini: 25m ujula
 • Vanus: 8-12 aastased
 • Õppekestus: 30 tundi
Omandatavad oskused

Liblika jalgade töö

 • Jalgade töö toimub koos puusaliikumisega
 • Pöiad on lõdvad
 • Põlved kõverduvad natuke jalalöögi ajal
 • Õpilane oskab ujuda delfiini jalgu kõhuli, selili ja külili vee all ja vee peal

Liblika käte töö

 • Tõmme toimub eest taha tugeva peopesaga
 • Käed liiguvad samal ajal
 • Vee peal tulevad käed sirgetena ette külje pealt
 • Käed lähevad vette õlgade ees

Liblika kordinatsioon

 • Käte veest välja toomisel toob õpilane pea veest välja ja hingab sisse
 • Õpilane paneb pea vette enne kätte vette panemist
 • Ühe kätetõmbe ajal toimub jalgadega kaks jalalööki

7 tase - Oskan ujuda rinnuli

 • Rühm:  hobi- või spordirühm
 • Basseini:  25m ujula
 • Vanus: 8-12 aastased
 • Õppekestus: 30 tundi 
Omandatavad oskused

Rinnuli ehk konnaujumise jalad

 • Jalalöögi alguses ( jalad pepu juures kõverdunud põlvest) on pöiad välja pööratud ja suunatud natuke põhja poole
 • Löögi ajal on pöiad väljapööratud ja pingul
 • Löök lõppeb nii, et varbad tuuakse veepiiri juurde
 • Jalad liiguvad üheaegselt ja parallelselt

Rinnuli ehk konna ujumise käed

 • Löögi ajal on käed ees sirged, pea käte vahel
 • Käed liiguvad ees laiali ja siis teevad tõmbe kuni õlajooneni
 • Käed pigistatakse kokku ja kiirelt viiakse ette
 • Pea tuuakse veest välja kätetõmbe ajal, hingatakse sisse ja peidetakse vette ette-viimise ajal

Rinnuli ehk konna kordinatsioon

 • Kui käed teevad tõmmet, siis jalad ootavad
 • Kui käed liiguvad ette, siis jalad kõverduvad
 • Kui käed jõuavad ette, siis jalad löövad
 • Peale jalalööki toimub libisemine, kus käed ja jalad on sirged

8 tase - Oskan ujuda 

 • Rühm: hobi- või spordirühm
 • Tund toimub:  25m basseinis
 • Vanus: 8-12 aastased
 • Õppekestus: 30 tundi
Omandatavad oskused

Oskan ujuda taseme saavutamiseks peab tegema Eesti ujumisoskuse definitsiooni:

 • Hüppa sügavasse vette
 • Uju 100 m rinnuli asendis
 • Sukeldu, too käega põhjast ese
 • Püsi paigal puhates ja asendeid vahetades kolm minutit
 • Uju seejärel 100 m selili asendis
 • Välju veest
 • NB! Harjutus sooritatakse  bassini äärt puudutamata ilma pausideta.